Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας


Η ΕΦΟΡΕΙΑ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας αποτελεί Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, που προέκυψε τον Οκτώβριο του 2014 από τη συνένωση της ΙΑ' Εφορείας Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων και της 23ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Η έδρα της βρίσκεται στην Χαλκίδα και η χωρική της αρμοδιότητα εκτείνεται στις νήσους Εύβοια και Σκύρο και στις ανατολικές βοιωτικές ακτές που υπάγονται στο δήμο Χαλκιδέων (Δ.Ε. Αυλίδας και Δ.Ε. Ανθηδόνος).

Διαθέτει πέντε τμήματα τα οποία είναι: α) Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, β) Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, γ) Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών, δ) Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, ε) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης. Το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό, αποτελείται από: οκτώ (8) αρχαιολόγους και των δύο ειδικοτήτων, μία (1) αρχιτέκτονα μηχανικό Π.Ε., μία (1) πολιτικό μηχανικό Π.Ε., μία (1) πολιτικό μηχανικό Τ.Ε., μία (1) ηλεκτρολόγο μηχανικό Τ.Ε., εννέα (9) συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, μία (1) σχεδιάστρια, εννέα (9) εργατοτεχνίτες Δ.Ε., έναν (1) εργάτη Υ.Ε., έναν (1) υπάλληλο διοικητικού-οικονομικού, δεκατέσσερις (14) ημερήσιους φύλακες, τρεις (3) νυχτοφύλακες και έναν (1) οδηγό.

 

Περισσότερα >>