Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας


Η ΕΦΟΡΕΙΑ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας αποτελεί Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, που προέκυψε τον Οκτώβριο του 2014 από τη συνένωση της ΙΑ' Εφορείας Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων και της 23ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Η έδρα της βρίσκεται στην Χαλκίδα και η χωρική της αρμοδιότητα εκτείνεται στις νήσους Εύβοια και Σκύρο και στις ανατολικές βοιωτικές ακτές που υπάγονται στο δήμο Χαλκιδέων (Δ.Ε. Αυλίδας και Δ.Ε. Ανθηδόνος).

Διαθέτει πέντε τμήματα τα οποία είναι: α) Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων, β) Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων, γ) Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών, δ) Τμήμα Συντήρησης, ε) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας. Το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό, αποτελείται από: οκτώ (8) αρχαιολόγους και των δύο ειδικοτήτων, μία (1) αρχιτέκτονα-μηχανικό, μία (1) πολιτικό μηχανικό, μία (1) ηλεκτρολόγο μηχανικό Τ.Ε., δέκα (10) συντηρητές, μία (1) σχεδιάστρια, εννέα (9) εργατοτεχνίτες, επτά (07) υπαλλήλους διοικητικού-οικονομικού-λογιστικού, δεκαπέντε (15) ημερήσιους φύλακες και τρεις (3) νυχτοφύλακες.

 

Περισσότερα >>