Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας


Η ΕΦΟΡΕΙΑ
 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας αποτελεί Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, που προέκυψε τον Οκτώβριο του 2014 από τη συνένωση της ΙΑ' Εφορείας Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων και της 23ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Η έδρα της βρίσκεται στην Χαλκίδα και η χωρική της αρμοδιότητα εκτείνεται στις νήσους Εύβοια και Σκύρο και στις ανατολικές βοιωτικές ακτές που υπάγονται στο δήμο Χαλκιδέων (Δ.Ε. Αυλίδας και Δ.Ε. Ανθηδόνος).

Διαθέτει πέντε τμήματα τα οποία είναι: α) Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων, β) Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων, γ) Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών, δ) Τμήμα Συντήρησης, ε) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας. Το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό, αποτελείται από: οκτώ (8) αρχαιολόγους και των δύο ειδικοτήτων, μία (1) αρχιτέκτονα-μηχανικό, μία (1) πολιτικό μηχανικό, μία (1) ηλεκτρολόγο μηχανικό Τ.Ε., δέκα (10) συντηρητές, μία (1) σχεδιάστρια, εννέα (9) εργατοτεχνίτες, επτά (07) υπαλλήλους διοικητικού-οικονομικού-λογιστικού, δεκαπέντε (15) ημερήσιους φύλακες και τρεις (3) νυχτοφύλακες.

Οι αρμοδιότητες της Εφ.Α.Ευβοίας, όπως απορρέουν από την κείμενη αρχαιολογική νομοθεσία, αφορούν στην προστασία και διαχείριση των αρχαιοτήτων που χρονολογούνται από τις απαρχές του ανθρώπινου πολιτισμού μέχρι και την ίδρυση του Νέου Ελληνικού κράτους το 1831, καθώς και των εκκλησιαστικών και ιστορικών μνημείων των νεώτερων χρόνων. Πιο αναλυτικά στις εργασίες της Εφ.Α. συμπεριλαμβάνεται η επιστημονική έρευνα, η αποκάλυψη, η διατήρηση, η συντήρηση, η φύλαξη των αρχαιοτήτων. Επίσης η ανάδειξη και η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς με την έκθεση των αρχαιοτήτων και τον προγραμματισμό και εκτέλεση με αυτεπιστασία και απολογιστικά, αρχαιολογικών έργων συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Επιπλέον έχει την ευθύνη για τη λειτουργία των Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών και τη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων που υφίστανται στην επικράτειά της.

Η Εφ.Α.Ευβοίας μεριμνά ιδιαίτερα για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση της επιστημονικής έρευνας με τη δημοσίευση μελετών και τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια. Παράλληλα, με την οργάνωση ημερίδων , εκπαιδευτικών δράσεων και ποικίλων εκδηλώσεων κατορθώνεται η συνεργασία με λοιπούς φορείς πολιτισμού και η επικοινωνία με την τοπική κοινωνία.

Aναπληρωτής προϊστάμενος:
κ. Δημήτριος Χριστοδούλου
Τηλέφωνο: +30 22210 94080

Αρχείο Προσωπικού:
Προσωπικό Υπηρεσίας

Υπάγεται:
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:
Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών, τμημ. κ. Ευρυδίκη Κατσάλη
Τμήμα Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, τμημ. κ. Φανή Σταυρουλάκη
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, τμημ. κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος
Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων, τμημ. κ. Δημήτριος Χριστοδούλου
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, τμημ. κ. Γεώργιος Παππάς

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Αρεθούσης και Ι. Κιαπέκου, 34133, Χαλκίδα ​​
Τηλέφωνα:
+30 22210 22402
+30 22210 22502
+30 22210 22503
+30 22210 94090
εσωτερικά τηλέφωνα

E-mail: efaeuv@culture.gr