Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς (EΗΠΚ)

 

- Ιερό Αυλιδείας Αρτέμιδος 

- Μεσαιωνική και Οθωμανική Πόλη της Χαλκίδας 


- Kαστέλλο Ρόσσο, Κάρυστος
- Πεδιάδα του Λήλαντα